Organizácia MO JDS Budmerice bola založená v roku 5.12.2001 a mala 44 členov, predsedníčkou bola Žofia Gašparovičová. Začalo sa to stretávaním dôchodcov za účelom vyplnenia voľného času, posedeniami pri čaji, niektoré si priniesli ručné práce a odovzdávali si rôzne skúsenosti. Od roku 2008 bola vymenovaná za predsedníčku Eva Príhodová, ktorá pokračovala v začatej činnosti a organizácia sa rozrástla o 22 členov. Od roku 2013 prevzal vedenie organizácie Ján Pero, pokračuje sa v začatej činnosti. V súčasnosti má 83 členov. Poriadajú sa náučno – poznávacie zájazdy, záčastňujeme sa rôznych súťaží, športových hier, návštevy výstav a divadla. Spolupracujeme s mládežou v príprave gastronomických špecialít.